OBEC ROHLE
Olomoucký kraj
Mapka
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Diskuze

Diskuzeaktuality - buttonByla zprovozněna nová verze aktualit. Jednotlivé zprávy a aktuality zde můžete hodnotit (palec nahoru nebo dolů) a kde to bude povoleno je možné přidávat i komentáře. Zároveň se dál můžete registrovat k odběru těchto aktualit.


Komentáře

Přidat komentář
 • 5. 1. 2015 11:26
  Blaso
  cincila

  Chybí mi zápisy ze zastupitelstva z prosince 2014.
  V časopise obcí není potřeba koutek pro děti, to ať si vydává škola.


 • 15. 1. 2015 22:21
  vachev
  Re: cincila

  Vánoční číslo obecního časopisu bylo moc pěkné a příjemné počtení. Proč by tam nemohlo být něco málo pro děti? Děti patří také do naší obce.


 • 7. 1. 2015 11:44
  Blaso
  cincila

  Je nutné lépe udržovat schody k jídelně a přístupový chodník k jídelně a ke skříňce s jídlonosiči, zvláště nyní v zimním období.


 • 17. 1. 2015 22:30
  Tomáš Michálek
  Re: cincila

  díky za upozornění, několikrát jsem ověřil stav, nyní by již měly být schody a příjezdová cesta včas udržovány


 • 11. 1. 2015 17:14
  Jan
  Dotaz

  Proč už skoro dva měsíce svítí veřejné osvětlení v Janoslavicích celou noc? Obecní peníze nikoho nezajímají?


 • 16. 1. 2015 1:22
  Tomáš Michálek
  Re: Dotaz

  díky za dotaz...v pondělí 19.1. provedeme kompletní opravu a revizi světel vč. časování..obdrželi jsme upozornění i na nefunkční rozhlas na určitých místech, byl opraven ve čtvrtek 15.1.


 • 14. 1. 2015 18:00
  Martina Maulerová
  zápisy ze zastupitelstva

  Jaký je postih ze zákona, pokud je zápis proveden opožděně?
  Pro pořízení zápisu ze zastupitelstva je
  zákonem stanovena lhůta 10 dnů. Tato lhůta by potom měla být dodržena za
  každých okolností, protože zákon samotný nepřipouští výjimku. Pokud ale
  dodržena není, nepřináší takové konání žádné přímé represivní postihy,
  neboť se ve své podstatě jedná o lhůtu pořádkovou. Skutečnost, že zápis
  byl pořízen opožděně, nemůže způsobit např. neplatnost usnesení
  zastupitelstva. Jedná se ale v každém případě o porušení zákona a toto
  porušení může zohlednit v případě kontroly samostatné působnosti
  Ministerstvo vnitra a nařídit obci odstranění nezákonného stavu


 • 17. 1. 2015 22:14
  Tomáš Michálek
  Re: zápisy ze zastupitelstva

  Opožděný zápis...

  Pokud by byl zápis opožděně vyhotoven, příp. odstranění takového stavu, zejména opakovaně se vyskytujícího, by bylo obci uloženo Ministerstvem vnitra...zatím opožděn nebyl, pokud není na webu, je k dispozici na Obecním úřadě..což jistě nevidím jako dobré a rád dohlédnu, by na webu byl již včas..díky za pochopení a zdravím...P.S. musím zařídit upozornění na nové příspěvky ve zdejší diskuzi, jsem na ni poněkud zapomněl a tak budu moci reagovat dříve


 • 14. 1. 2015 18:02
  Martina Maulerová
  diktafon

  Může zastupitelstvo pořizovat zvukové a obrazové záznamy ze zasedání zastupitelstva?

  Tato problematika je upravena § 12 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Odstavec 2 téhož ustanovení říká, že svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

  Obecně je tedy k pořizování záznamů nutný souhlas všech dotčených osob. Nicméně při pořizování záznamu za účelem vytvořit zápis ze zasedání lze argumentovat zmíněnou úřední licencí, která je obsažena ve zmiňovaném §12 odst. 2 občanského zákoníku a zastupitelstvo je tak k nahrávání zasedání oprávněno. I v tomto případě je ale nutné, aby takové použití nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby, proto je také při nejmenším vhodné, aby zastupitelstvo o svém záměru nahrávat zasedání dostatečně informovalo všechny přítomné osoby (vyvěšením upozornění v jednací místnosti nebo ústně před začátkem zasedání, případně toto může být součástí jednacího řádu).


 • 15. 1. 2015 8:44
  občan
  Re: diktafon

  Vážená paní Maulerová, pokud chcete dělat osvětu, je nutné alespoň uvádět aktuální znění zákona. Ne vše, co si najdete na internetu je aktuální.

  Projevy úředních osob (osob ve veřejné funkci) nelze považovat za projevy osobní povahy, které by byly chráněny podle § 84 občanského zákoníku. Dle ustanovení čl. 101 odst. 1 Ústavy je obec samostatně spravována zastupitelstvem. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením a jeho funkce se považuje za funkci veřejnou, proto i jeho projevy učiněné během výkonu jeho funkce (např. při zasedání zastupitelstva) mají veřejnou povahu a nevztahuje se tak na ně ochrana osobnosti dle ustanovení § 84 občanského zákoníku.

  Dále je třeba uvést, že podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.03.2012, č. j. 8 A 316/2011-47 nelze ani projevy soukromých osob, učiněné při zasedání zastupitelstva, pokládat za projevy osobní povahy, ale je nutné je pokládat za součást veřejného zasedání zastupitelstva, na které se nevztahuje ochrana dle ust. § 84 občanského zákoníku.

  V úvahu přichází kolize se zákonem č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů (viz Obecná východiska). Pokud jde o záznamy pořizované fyzickými osobami, které jsou přítomné při veřejném zasedání zastupitelstva, nevylučuje ÚOOÚ jejich pořizování pro osobní účely. Dle stanoviska ÚOOÚ č.j. SKO-5540/07-2/HEJ [2] (říjen 2007) není pouhé pořízení záznamu ještě zpracováním osobních údajů.

  „… jednání zastupitelstva obce … je podle § 93 odst. 3 obecního zřízení veřejné, což se týká všeho, co v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy.“


 • 15. 1. 2015 16:13
  M.M.
  Re: diktafon

  Nechám se poučit, děkuji.Vidím, že internet funguje dokonale.


 • 15. 1. 2015 16:16
  M.M.
  odpady

  CHtěla jsem se zeptat, jestli i v letním období budou odváženy popelnice každých 14 dní.děkuji


 • 16. 1. 2015 1:17
  Tomáš Michálek
  Re: odpady

  díky za dotaz, v letním období plánujeme svoz rovněž každých 14 dní.. Tomáš Michálek


 • 20. 1. 2015 14:35
  cincila
  Blaso

  Někdo by se už měl zabývat webovými stránkami obce. Nejsou zde v podstatě žádné aktuální informace, pozvánky a fotografie z pořádaných akcí. Jako inspiraci si prohlédněte zdařilé webové stránky jiných obcí.


 • 20. 1. 2015 15:20
  Tomáš Michálek
  Re: Blaso

  zdravím Blaso Cincilu, díky za postřeh...koncepci webu a zodpovědného správce představíme po dohodě zastupitelstva...aktuální informace vložíme po seznámení se se systémem správy webu...dosavadní správce vypověděl svou činnost v předchozích dnech, děkuji za pochopení


 • 21. 1. 2015 16:03
  Věra Chudějová
  web

  Znám bývalého správce a vím, že je to zodpovědná osoba. Bohužel je v současné době v zastupitelstvu 5 nezodpovědných zastupitelů. Vaše líbivá politika může jednou obec stát velké peníze.


 • 21. 1. 2015 20:37
  Tomáš Michálek
  Re: web

  dobrý večer, o faktu, zda je bývalý správce nezodpovědný,nepadlo ani slovo..termín "zodpovědný"správce jsem použil v souvislosti s ustanovením zodpovědnosti za správu webu, nikoliv v kontextu charakterové vlastnosti bývalého správce...vzhledem k tomu, že nemohu a ani bych si nedovolil po pár vzájemných dialozích posoudit charakterové vlastnosti bývalého správce, není to vskutku tak uvedeno..jediné, co mohu procesně hodnotit je fakt, že bývalý správce již odmítl web spravovat...což respektuji, a ustanovil jsem po domluvě správu webu s novým správcem..výsledkem je aktualizovaný web, což je podstatné


 • 23. 1. 2015 11:49
  A.H.
  Re: web

  Paní Chudějová,
  buď z vás mluví zášť anebo máte zkreslené jednostranné informace. Ať je to tak či onak, těm zmiňovaným 5 zastupitelům křivdíme. Jak můžete soudit něčí politiku 3 měsíce po volbách? Dejte jim čas, ať ukáží, co v nich je a nedělejte proroka, co bude obec stát peníze. Zdá se mi, že jste se spíš chtěla vyjádřit k líbivé politice minulého volebního období. Stačí se začíst do starších vydání Rohelského zpravodaje... Bylo by velice taktní dělat soudy až po nějakém čase. Současné vedení se velice snaží, vneslo to svěží vítr do rohelského stojatého ovzduší. Chápu, že to někteří nemohou přenést přes srdce, ale život jde dál... Hlavně by si měl každý vážit toho, že je zdravý a zbytečně neponoukat osud...protože Boží mlýny melou... Pěkný den


 • 21. 1. 2015 21:08
  Tomáš Michálek
  termíny jednání zastupitelstva

  dobrý večer, rád bych věnoval pár slov termínům jednání zastupitelstva...zastupitelstvo svolává starosta, tedy většinou...o mimořádné svolání mohou požádat i zastupitelé (nejméně třetina)...nyní proč jednáme, jednali jsme, resp. jednat budeme právě v termínech, které znáte..po volbách bylo potřeba urychleně řešit mnohé smluvní vztahy, které musí schválit ZO, měli jsme v obci "přestávku" ve fungování úřadu, danou volbami a pozdním termínem ustavujícího zasedání...proto jsme rychle zvládli 3 ZO před Vánoci..dále jsem byl požádán zastupiteli, zda bych nemohl, vzhledem k pracovním povinnostem některých z nich, svolávat ZO na Po nebo Út, tedy tak činím...nyní nás tlačí čas vzhledem k registraci dotační akce na zateplení budovy OÚ a ZS :-)..úřad a zdravotní středisko...pro schválení smluv musím mít opět k dispozici usnesení ZO..navíc, ve škole bude zápis..a přijde mi vhodné mít vyjádření zastupitelů, co se školou v budoucnu bude...nepovažuji za dobrou situaci, kdy jsme v minulém volebním období jednali každý rok o existenci či zrušení 2.st. ZŠ...rád bych, aby rodiče, pedagogové věděli, že obec školu podpoří či nikoliv..koneckonců, vysoká účast občanů je žádoucí, velmi..hlásíme termíny a program rozhlasem, na webu je to taky, všechny se snažím osobně pozvat..proto také zasedáme ve škole, je tam víc místa pro všechny, možnost přehledné prezentace..a taky je to poznat, na ZO je asi tak 100x víc hostů než v období minulém, no tak dobře, 20x...a to je jistě dobře, díky za vaše názory


 • 21. 1. 2015 22:17
  Tomáš Michálek
  diskuze

  a taky bych měl iniciovat přesunutí diskuze na "lepší" místo ve struktuře webu, hlásím se sem již poněkolikáté a pokaždé složitě vzpomínám, jak jsem vlastně diskuzi otevřel...můžeme zde probrat spoustu obecních věcí...


 • 22. 1. 2015 7:22
  Koala
  Cesta ke klidu

  Ahoj všichni.
  Připadá mi, že toto diskuzní místo je super místem pro boje, které teď v Rohli probíhají.
  Chápu obě strany, lidé mají spoustu emocí a také je vidět, jak je těžké unést prohru, ne každý to bohužel zvládne, tak seká okolo sebe. Hází se špína, pavlačové drbny mají pré. Je hrozně těžké zachovat si chladnou hlavu a být rozumný. Kam ty boje budou dál pokračovat? Rohle si tohle nezaslouží. Ať už se stalo cokoliv, je třeba jít dál. Přestat dráždit hada bosou nohou a začít něco dělat.
  Nečekat, co bude na kom zase k napadnutí, ale udělat něco pro obec. Ostudy už bylo v dědině opravdu dost. Ne každému je hodno se ponížit tím, že bude posměšně komentovat každý krok stávajícího úřadu. Ano, vládne nová strana, tak to berme na vědomí a nechme je pracovat.
  Začněme každý u sebe, u svých chyb, zamýšlejme se, co by bylo dobré pro obec a přestaňme do sebe kopat. Někomu se sice uleví, ale není to rozvážný krok, jen nějaký výlev.
  Omlouvám se za to, že se jako pisatel nepředstavím, myslím, že je tu teď tolik emocí, že se raději představím jako Koala . Snad tím nikoho neurazím. Jen okrajově – nelobuju za žádnou stranu, jen žasnu, kam až ty naše emoce dokážou zajít. Je potřeba je ovládnout. To z nás udělá člověka.
  Přeji hodně zdaru, hlavně rozvahu a klid v obci.
  Koala


 • 22. 1. 2015 8:52
  klokan
  Re: Cesta ke klidu

  Děkuji Vám, koalo, za vaše slova. Konečně se ozývají i lidé, kteří mají střízlivý pohled na věc. Bohužel toto anonymní prostředí láká většinou jen individua, která umí jen kritizovat. Ono je lepší druhému radit, co a jak má dělat, než se pozastavit sám nad sebou. Myslím si, že je lepší položit dotaz rovnou, ať telefonicky, mailem nebo třeba na zastupitelstvu, kde je pro diskuzi dost času a prostoru. Lituji pana starostu, že tráví čas vlídným odpovídáním na často stupidní komentáře. Nic není víc ztracené, než promarněný čas, kdy nejde o to slyšet pravdu, protože tu má každý svou jedinou správnou... Pěkný den všem Klokan


 • 22. 1. 2015 9:45
  Jan
  Zápisy zastupitelstva obce

  Dobrý den,

  rád bych touto cestou vyzdvihl zápisy slečny Mgr. Evy Vachutkové. Jsou maximálně přesné, precizní a konečně mají hlavu a patu a je jasné, kdo a jak hlasuje. Pokud by někdo ráčil kritizovat její práci, tak si stačí porovnat úroveň zápisů z minulých volebních období. S použitím diktafonu souhlasím už i kvůli ní, jen si to zkuste všechno psát a k tomu se soustředit na hlasování v jednotlivých bodech programu. Nechápu hnidopišské hledání chyb a nesmyslné vepisování/dopisování komentářů, které navíc v úřední listině nemají co dělat. To by dotčení zastupitelé snad mohli vědět, když mají rozumu na rozdávání...Jen tak dál, slečno Evo, nenechejte se odradit!!!! Fandíme vám!Jan


 • 23. 1. 2015 6:56
  tttttt
  Re: Zápisy zastupitelstva obce

  zápisy mají být věcné, na úrovni a ne, že tam bude kde co......


 • 23. 1. 2015 10:12
  Jan
  Re: Zápisy zastupitelstva obce

  Milý pisateli,

  to kde co, jak píšete, jen věrně dokresluje atmosféru na jednání zastupitelstva. Ocení to i ti, kteří se jej z nějakého důvodu nemohli zúčastnit. O úrovni ale především vypovídá chování a vystupování některých zastupitelů. Bohudík je zasedání veřejné a tak si každý může udělat obrázek o tom, kdo se snaží pro obec něco udělat a kdo jenom kritizuje a hledá chyby i tam, kde nejsou. To, že se to objeví i v zápise je zcela správné. Dospělý a svéprávný člověk má mít své chování pod kontrolou. Zastupitelé jsou úřední osoby a musí mít za svoje vystupování zodpovědnost. Za to, jak se kdo vyjadřuje, slečna Vachutková přece nemůže. Je mi jasné, že to vadí především těm, kterým se nelíbí, že se tu objeví i nějaký pozitivní komentář. Je přece nutné negativní náladu v obci šířit dál, hlavně aby nemohli aktivní zastupitelé v klidu pracovat.... Pěkný den


 • 23. 1. 2015 18:14
  Tomáš Michálek
  Re: Zápisy zastupitelstva obce

  dovolte mi reagovat...i když anonymnímu přispivateli...komunikuji se všemi zastupiteli a předkládám jim podklady pro jednání ZO, aby jejich rozhodování bylo, pokud možno, vycházející z maxima informací, které jim zajistím a které si mohu kdykoliv vyžádat...mou povinností je věnovat se podstatě problému a emoční osobní zainteresovanost jednotlivých zastupitelů je jejich problémem, k problematice věcí obecních na věcné úrovni jsem připraven vést slušný dialog...věřím, že se nám situace ustálí, neboť by nemělo jít o o osobní zájmy..ZO je v pondělí v 17.00 ve škole, osobní zkušenost je nepřenositelná, přijďte


 • 23. 1. 2015 17:15
  Věra Chudějová
  diskuse

  Tato diskuse nemá smysl. Kdo napíše vlastní názor je nazýván individuem a ten, kdo se skryje pod přezdívku píše o přímém jednání. Za své názory se nestydím, a proto se podepisuji celým jménem. S anonymy komunikovat nebudu. A toto bych doporučila každému i panu Michálkovi. Komunikace s anonymem je mrhání času, ať už jde o chválu či kritiku. Pěkný večer.


 • 23. 1. 2015 18:06
  Tomáš Michálek
  Re: diskuse

  díky za názor a "podepsaný"...promluvili jsme si už o pravidlech diskuze a hodláme je nastavit tak, abychom komunikovali adresně...pro mne má diskuze smysl každopádně, spoustu věcí je nezbytné si vyjasnit..ovšem Vy to zřejmě myslíte v souvislosti s onou anonymitou, nikoliv se smyslem diskuze obecně, tedy jestli rozumím správně...zatím tedy zůstávám v komunikaci i s anonymními a čekám na změnu pravidel a úpravu diskuzního fóra...hezký víkend a přijďte na jednání zastupitelstva v pondělí v 17.00 ve škole


 • 23. 1. 2015 20:57
  občan
  Rozhlas

  Pane starosto, chci se zeptat co budete dělat pro to, aby jste z Rohle neudělal něco, co by ostatní občané nechtěli. Jste chvilku starosta a už se to hodně lidem nelíbí. Tohle za Pavla Kutálka, bývalého starosti nebylo. Kolik lidí z Rohle, kteří tu žijí tolik let, by zvolilo někoho, kdo je tu tak krátkou dobu 5až6let nevim, ja tu žiju přes 20let a vás neznám. Není to trochu divné ? Co si o tom myslíte? Nedělejte víc pro další dvě vesnice které spadají pod Rohli, snažte se dělat pro všechny stejně. Ne poslouchat jednotlivce a jejich názor na to, co by sami nikdy nezvládly. Pavel Kutálek byl to nejlepší co Rohli mohlo potkat a to nejsem člověk, kterej by ho zrovna musel vidět. Ale viděl jsem změny, které tu provedl a chtěl provést, ale nic nejde uspěchat. Jsem zvědav na to co bude za vašeho starostování následovat.Celkem jste udělal rychlej krok, ale byl ten správnej? Je to k zamyšlení nebo jen hloupé keci? Vnímáte vůbec co se tu děje ? Děkuji za vaši písemnou odpověd, přes rozhlas to nemá cenu, nejde vám rozumět :) Nashledanou


 • 24. 1. 2015 0:33
  Tomáš Michálek
  Re: Rozhlas

  dobrý večer, váš příspěvek obsahuje spoustu otázek...bohužel se mi zřejmě nepodaří na ně odpovědět, požádal bych Vás o osobní vysvětlení, diskuzi o problémech, které Vás zajímají..osobně si jistě své postoje lépe ujasníme...děkuji za pochopení..


 • 24. 1. 2015 13:13
  Martina Maulerová
  dotaz

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli někde najdu na obecních stránkách Rohle, kdo nebo která firma vyhrála výběrové řízení na zeteplení budovy OÚ a výměnu zdroje vytápění a zeteplení budovy zdravotního střediska.(dotační akce)Děkuji


 • 24. 1. 2015 21:09
  Tomáš Michálek
  Re: dotaz

  dobrý večer, dobrý dotaz, díky..zatím jsem nestihl aktualizovat web i těmito informacemi...ovšem zatím by šlo o info poněkud polovičaté, prakticky se jedná o doporučení administrátora dotace pro naše konečné rozhodnutí, čili správně bych měl uvést vítěze tendru až po jednání ZO...na schůzi v pondělí to probereme podrobně..do budoucna bych chtěl, ovšem uvidíme, co na to všichni zastupitelé (tím chci říct, že teď je tento názor jen mým osobním), aby i všechny prezentace, které chystám na ZO, byly na webu...prosím o trpělivost, nejsem příznivcem překotných emočních změn, spíše uvážených po seznámení se se skutečností...hezký večer


 • 24. 1. 2015 13:32
  Martina Maulerova
  oprava

  oprava "zateplení" pardon

  A ještě jednou. Redakce se rozhodla neuveřejnit článek Mudr. Kutálka v občasníku NAŠE VESNICE a vy sám jste vyjádřil(pan Michálek), že část tohoto textu považuje redakční rada za nevhodné k publikaci v oficiálním časopise,který vydává obec Rohle a na oficiálních stránkách obce Rohle to považujete za tedy správné, to už redakční radě asi nevadí?Tímto aspoň za sebe děkuji redakční radě,která odmítla článek vydat, že mi dala možnost přečíst si článek v zápisu ze zastupitelstva.


 • 24. 1. 2015 21:18
  Tomáš Michálek
  Re: oprava

  klidně ještě víckrát :-), ideální je, když se pokusíme si vše vyjasnit...v tomto případě je něco jiného oficiální vydání periodika, za jehož obsah nese zodpovědnost vydavatel, tedy obec, nebo zápis, který není vydáním do veřejného prostoru ve smyslu média...nejsem právník, takže má interpretace nemusí být přesná...a zápis je dobré zveřejnit, a příspěvek nelze z něj vyjmout...jen ještě k tomu vydání, byl jsem sám překvapen, když jsem zjistil, že autor článku může napsat samozřejmě cokoliv, a v příp., že vydavatel tento názor zveřejní, je zodpovědný vydavatel, nikoliv autor..takže nikoliv redakční rada zveřejnila, ale ZO zveřejnilo :-)


 • 24. 1. 2015 22:40
  Martina Maulerová
  ??

  Díky za vaše odpovědi. Jen k tomu článku...a zápis je dobré zveřejnit a příspěvek nelze z něj vyjmout,jak to mám chápat.Zápisy se upravují a kdybych to uznala za nepodstatné, tak to tam prostě nedám.Jestli jsme si nerozuměli, já nikde nenapsala, že redakční rada zveřejnila, vím, že zápis ZO rada nedělá, jen jsem radě poděkovala za nevydání článku v občasníku, protože nakonec byl jinde k přečtení.


 • 24. 1. 2015 23:40
  Tomáš Michálek
  Re: ??

  zápisy se neupravují, co bylo řečeno a zapsáno, nesmí být měněno...asi jsem to napsal kostrbatě, "dobré zveřejnit" je nepřesné, "musí být samozřejmě zveřejněn"...ohledně toho vydání v časopise, nelze vydávat texty napadající jiné osoby bez vyslovení důkazu, za to žádný vydavatel nepřevezme zodpovědnost...jistě názor přispivatele může být odlišný od názoru redaktorů, ale jde o vyjádření toho názoru, způsob...právo nesouhlasit je zcela základní a nedotknutelné, rovněž právo říci ne, odmítnout...


 • 25. 1. 2015 7:36
  Martina Maulerová
  ??

  Díky za odpovědi.


 • 28. 1. 2015 8:52
  Věra Chudějová
  dotace

  Proč nebyla schválena dotace 5 milionů na opravu OÚ a zdravotního střediska??? Toto neschválení prý bude stát obec 500.000,-Kč a to nikomu nevadí? Jiné obce usilují o každou korunu dotací a naše obec peníze nepotřebuje??? PROČ????


 • 28. 1. 2015 15:14
  Tomáš Michálek
  Re: dotace

  díky za dotaz..už jsem si myslel, že se budu muset zeptat sám sebe, abych toto téma zde uvedl v život...
  celé rozhodování v této záležitosti nebylo jednoduché, myslím si, že pro nikoho ze zastupitelů...původní plán a dotační rozpočet předpokládal příspěvek obce kolem 10% celé částky, která měla být kolem 5 mil. max...takže 500.000 - 600.000 Kč..vždy, když chce obec žádat o dotaci, musí připravit podklady, osloví obvykle administrátora dotace (komerční firmu), protože sama administrativa obce to nemá moc šancí zvládnout, složitost a kontexty dotačních řízení jsou náročná...takže podklady byly připraveny (projekt, výběrová řízení, energetické audity, propagace apod - to dělá onen administrátor...), zaplaceny v roce 2014..
  přebral jsem vše, pokračoval ve výběrovém řízení, vyhrála jediná firma (ostatní nesplnily kritéria - opět posuzuje administrátor dotace)..tato firma nabídla cenu, která převyšuje původní rozpočet a zejména výrazně převyšuje tzv. uznatelné náklady celé dotace..takže příspěvek obce narostl na 1,85 mil cca...to jsme teprve v ani ne v polovině všech zvažovaných faktorů..dále: úspora energie na zdravotním středisku je 5.000 Kč ročně, na úřadě vyšší - 84.000 Kč ročně, ale počítána z plné obsazenosti a při plném topení, což taky tak není, topíme tu na poště a v kanclech, trošku v archivu a když je potřeba, tak v obřadní síni (málokdy)..další aspekt: na zdravotním je prostor pro příp. přestěhování úřadu - je to tam bezbariérové, náklady bychom ušetřili za provoz ještě víc...takže návratnost 6 mil cca (celá investice) je za asi tak přes 100 let určitě..to je ten hlavní aspekt, proč se zatepluje..další věc: soutěž byla vypsána na obě budovy dohromady, takže to nejde oddělit a termín už nestíháme s novým výběrovým řízením...dále: úřad je vlhká a stará budova, staticky je potřeba jej nejprve zajistit, mrkněte zvenku, praskliny jsou vidět u střechy, nelze vrtat do fasády a kotvit zateplení, dokud to nespravíme (jasně, řešitelné..), ale vlhkost musí pryč, než se zateplí cokoliv..projekt sice počítá se sanací, ale není na to dost času (nechal jsem udělat posudky), navíc na úřad má přijít tepelné čerpadlo za 750 tis., pro poštu (která možná bude a když je, tak jen semtam?), pro administrativu ? (která možná bude na středisku - nutno jednat se všemi zastupiteli a občany)...idea opačná, jiný pohled, a nedělám nějakého nejchytřejšího a netvrdím, že tak je to jediné možné: výše příspěvku obce je tedy 1,85 mil...za tyhle peníze, pokud nevyužijeme dotaci, si myslím, že lze vyměnit okna na úřadě, dveře, zateplit stropy, obchouchat na zdivo fasádu v přízemí a na chodbě, by vše vyschlo, provést to řádně, tj. nechat i vymrznout přes zimu..to vše můžeme v rozpočtu rozdělit na 2 roky, postupně...u zdravotního po debatě třeba vyměnit vstup, natáhnout na břizolit hezkou fasádu..dá se to udělat do výše onoho příspěvku a zároveň nedávat polystyren na úřad - starou budovu, kde takové zateplení přinese spíše zvýšení vlhkosti než kýžený efekt...a polystyren na středisko? ten dům je nízkoenergetický už teď, když vyměníme dveře, tak to bohatě stačí...a estetické hledisko? uděláme fasády, a je to stejné..je to na velkou debatu, jestli přesunout úřad na středisko, jestli urbanisticky řešit vstupy do obou budov, nějak je spolu sladit, vyřešit prostranství před úřadem v souladu s oběma objekty??? zabýval jsem se tím obsáhle, podrobně, dlouho, vše jsem dal vědět zastupitelům, občanům, prezentaci, schůzi ve škole, bychom se tam vešli...a jestli se tu mluví o nějakých osobních antipatiích...nejsem v této věci emočně zainteresován, snažím se racionálně zhodnotit argumenty pro a proti, toť vše a o stejný přístup jsem požádal i zastupitele...snažím se vás všechny informovat o všem, ptejte se maximálně, neustále, jedině vysvětlením a podáváním všech informací dospějeme k rozumným rozhodnutím..díky za pochopení


 • 28. 1. 2015 19:42
  Tomáš Michálek
  Re: dotace

  dík, že to čtete :-)...co takhle písemně názor...z těch like nelike se toho moc nedozvíme :-), ale je nás tu málo, budeme muset diskuzi zpopularizovat..


 • 29. 1. 2015 10:26
  Věra Chudějová
  Re: dotace

  Nesouhlasím pane Michálku, Váš propočet návratnosti není OK. Návratnost ovlivňuje spousta faktorů, ale dá se spočítat alespoň nahrubo. Když sečtu dotace a náklady obce (z čehož zřejmě vycházíte vy), je to částka 6.850.000 děleno 89.000,- což je částka úspor pro obě budovy, vychází návratnost na necelých 77 let, ALE ....návratnost se má počítat pouze ze skutečných nákladů obce, tj. 1.850.000/89.000,- a máme tu návratnost necelých 21 let. A tuto dobu návratnosti lze snížit například tím, že opravené budovy, tedy jejich momentálně nevyužité části nabídne obec podnikatelským subjektům a máme tu další peníze do kasičky obce(nájemné) a tím další zkrácení návratnosti financí. Kromě toho jste se ve svém volebním programu zavázal, že budete cituji:"aktivně přistupovat k možnostem využití zdrojů financování prostřednictvím fondů EU" a dále, že "budete usilovat o vznik a rozvoj podnikatelských aktivit, soukromých a rovněž obecních, chcete nabízet obecní objekty pro účely podnikání, že máte zájem na tom, aby občané vnímali také obec jako podnikatelský subjekt....". Vyčerpejte dotace, opravte obě budovy a najděte způsob maximálního využití obou budov tak, aby to přineslo zisk pro obec.


 • 29. 1. 2015 18:06
  Tomáš Michálek
  Re: dotace

  děkuji za diskuzi, posílám administraci webu soubory - podklady pro rozhodování zastupitelů, byste měla možnost je pročíst a sama posoudit...návratnost musím počítat z celé částky, neboť se jedná o celkovou investici za tímto účelem...navíc, jak mi bylo sděleno i administrátorem, nejedná se o reálná čísla nákladů na energie..na úřadě netopíme ani náhodou (a není pro to ani důvod) v míře, jakou předpokládá energetický audit..reálná úspora není ani polovina oněch cca 80.000....tedy pokud celou akcí bychom uspořili 50.000 Kč, pak je návratnost ze 6 mil. 120 let..a hlavně, úřad pokud zateplíme polystyrenem v tomto stavu, bude z něj budova plná vlhkosti a za pár let jej můžeme tzv.. humanizovat..na to jsou taky projekty, nově..týkají se revitalizace zejména takto starých budov, nově překotně (by se využili prachy z EU) zateplených..je v nich vlhko a zvýšené koncentrace spórů plísní a oxidu uhličitého...posílám ty energetické audity a posudky aktuálního stavu budov...jsem rád, že se tomu věnujete, uvidíte, že to není jednoznačné...těch kontextů je spousta..třeba i to tepelné čerpadlo, životnost složitého systému za 750 tis. ? pro pár lidí uvnitř budovy, jaké budou za 10 let náklady na údržbu, tu je potřeba o všem mluvit poněkud v delším horizontu, můžu dělat hezkého a bít se v prsa, jak jsem spravil to či to..."vyčerpejte dotace", říkáte..jistě, smysluplné dotace rád vyčerpám..proč myslíte, že jsem v projektu pokračoval a zabýval jsem se jím, hned po nástupu na úřad, dokumentace hromada, musíte se tím seznámit, kdybych to chtěl rovnou odpískat, proč bych dělal výběrovku a všechny ty srandy kolem, když stačilo nepokračovat, mluvím zde za sebe, zastupitelů je 9, požádám všechny o jejich vyjádření v této věci do časopisu, proč se rozhodli tak či tak..říkám poněkolikáté, předpoklad účasti obce byl nižší a to nevíte, dokud nedokončíte výběrové řízení, kolik to bude...je nezbytné zvážit všechny faktory..mrkněte na tu dokumentaci, nevím, kam ji admin umístí, během dneška, zítřka..hezký večer


 • 29. 1. 2015 19:39
  Tomáš Michálek
  Re: dotace

  a znovu připomínám: v prvním roce můžeme odstranit nevyhovující omítky - náklady min., provedou pracovníci VPP (příspěvek z ÚP na jejich celou výplatu, nekvalifikovaná práce), vyměníme-li okna + dveře - kudy dle energetického auditu uniká max tepla - okna a dveře cca 500.000 - a můžeme si vybrat dle charakteru budovy (u dotace by to ani náhodou nešlo), pak zateplíme stropy (30.000) + statika - 50.000 (ale tyhle peníze nelze počítat ani z dotace - není to tam v projektu a musí se to udělat)..příští rok (až bude budova vyschlejší a vymrzlá) - omítky v prvním patře - fasáda - 200.000 (čistě vápenné nebo sanační, dle stavebního poradce - dozoru, projektanta)..dále vytápění (v dotaci je tepelné čerpadlo - my do zatepleného objektu můžem renovovat přímotopy - sálavé panely nebo akumulačky - 100.000 max) a jsme někde kolem 850.000, budu počítat 950.000 pro sichr rozděleno do dvou let rozpočtu, vícenáklady, dozor..u zdravotního můžeme vyměnit dveře (tuším troje vstupy - 100.000 max) + fasáda - 150.000 ?)..zdravotní je nízkoenergetická budova - polystyren netřeba...obě budovy urbanisticky !sladíme" vč. vstupů - za 2 roky v klidu i s chodníky - a myslím si, že stále nebudeme ve výši příspěvku jako u dotace..hlavně u obecního tu budovu nezacpem neprodyšným polystyrenem..hezký večer ještě jednou


 • 30. 1. 2015 8:25
  Věra Chudějová
  Re: dotace

  Děkuji za odpověď, počkám na informace z webu a vyjádření všech zastupitelů v časopise. Pěkný den.


 • 29. 1. 2015 9:44
  cincila
  Blaso

  bude lepší , aby občané chodili na jednání zastupitelstva, než si tu dopisovat, nebo nebude pane starosto dělat nic jiného než odepisovat...


 • 29. 1. 2015 10:27
  Věra Chudějová
  Re: Blaso

  Souhlasím, že je lepší chodit na zastupitelstvo, ale bohužel moje pracovní doba mi toto neumožňuje.


 • 29. 1. 2015 18:09
  Tomáš Michálek
  Re: Blaso

  stavte se osobně, probereme to, nestíháte-li naše jednání..mějte se


 • 29. 1. 2015 18:08
  Tomáš Michálek
  Re: Blaso

  hezký večer, mě to baví, a moc dlouho mi to netrvá, jsem rád, že se občané zajímají o dění na obci


 • 30. 1. 2015 7:21
  cincila
  Re: Blaso

  tak pokud Vás to baví je to v pořádku


 • 30. 1. 2015 18:10
  Martina Maulerová
  dotace

  Naše nové zastupitelstvo se rozhodlo na základě nových faktorů dotaci zamítnout.Stalo se a rozhodnutí je nezvratné, tak teď budeme jen doufat, že obě obecní budovy, které by měli být dominantou obce, budou spraveny, tak jak by měly být.A doufám, že to budou dělat firmy, které mají zkušenosti nebo lidé, co rozumějí své práci a ne svépomocí, jak se tak někdy stává.Možná se budeme dívat na otlučené budovy uprostřed obce,ale všechno chce svůj čas a taky peníze, které určitě stačit nebudou (1,85 mil Kč).Dotace, která byla odmítnuta, je škoda, jiné obce usilují o získání a 75% je celkem dost na to, aby byly obě budovy spraveny tak jak by měly být.


 • 30. 1. 2015 23:46
  Tomáš Michálek
  Re: dotace

  zdravím ještě jednou, svépomocí jedině nekvalifikované práce a i to pod dozorem, to je jasný...nachystáme plán a rozpočet, byl bych rád, kdybychom zahájili diskuzi o celkovém urbanistickém pojetí středu obce a návaznosti na další místa v obci..ideální by bylo nechat udělat základní skicy, různé varianty, dát k veřejnému připomínkování všem...máte masku na masopust ? :-)


 • 30. 1. 2015 18:13
  Martina Maulerová
  Masopust

  A ještě se chci zeptat, jak to tedy je s obecními zabijačkami a jejich produkty? A jaké produkty se budou prodávat na masopustu?Zabijačku vždy dělal pan Benedikt a bude to tak i letos?děkuji


 • 30. 1. 2015 23:41
  Tomáš Michálek
  Re: Masopust

  hezký večer, masopustní zabijačka by měla být...počítáme s tím, bez zabijačky by to nebylo ono..kdo a jak by mělo být domluveno, více ví SDH nebo kulturní komise..nashle zítra v obchodě :-), teda pokud máte sobotní službu


 • 31. 1. 2015 8:49
  Koala
  Pozdrav

  Zdravi Vas Vase Koala. Rohle je krasna obec plna fajn lidi,na strankach je pekne rusno (porad jedni a ti sami) ;-) Ale snad tu dostanou vsichni odpovedi na sve otazky a obec se zase muze semknout a krasne fungovat ;-) Pan Starosta se tesi na nakup cerstvych rohliku a ke vsemu se stavi celem,moudrost a rozum rohelskym starostum urcite nechybi...ja si z nich beru priklad ;-) I kdyz jako koala toho pro zivot v lese moc nepotrebuji :-) Mj. masku na masopust uz chystam ;-) Zdraviiim vsechny K.


 • 31. 1. 2015 10:55
  klokan
  Re: Pozdrav

  Zdravím koalu, máte pravdu, jsou zde více či méně jedni a ti samí, ono totiž proklikat se až sem dá někdy hodně práce. I proto zde vládne taková ´´prima´´ atmosféra... Prosím, pište častěji, z vašich příspěvků jde poznat, že jste nestranný člověk s normálními názory. Na masopustě se možná potkáme, i když vás asi nepoznám, za koalu asi nepůjdete, což...pěkný den všem. klokan


 • 31. 1. 2015 18:19
  Koala
  Re: Pozdrav

  Milý klokane, opravdu se za koalu nechystám..stejně tak tam nejspíš neuvidím klokana ;-) Dále si chystám nějaké parádní pyžamo,to je výhoda pyžamového bálu,že se tolik nemusí řešit garderóba :-) Snad se tam sejdeme v hojném počtu. Pěkný večer. K.


 • 5. 2. 2015 0:20
  Věra Chudějová
  Dotace

  Dobrý večer, bude v novém čísle občasníku vyjádření všech zastupitelů na téma dotace? Je jasné, že dotace jsou "v pekle". I přesto, po přečtení zveřejněných zpráv, musím říct, že neschválení dotace byla VELKÁ CHYBA. Nebudu tu psát vše, každý má možnost si zprávy přečíst. Hodnota tepelného čerpadla je cca 570.000,- a ne Vámi uváděných 750.000,- a dnešní systémy tepelných čerpadel umožňují kromě topení i klimatizaci, takže by šlo o téměř celoroční využití. A návratnost dotace vychází i v projektu 20 let pro každou z budov. Na OÚ pak tepelná ztráta objektu je 32% (téměř třetina). Toto hovoří pro zateplení. A nevyhovující omítky? Co takhle drobná investiční opatření do 50.000,-Kč. A vysychání zdí, lze zajistit v zimě topením, v létě větráním a také mikroventilací v oknech. Škoda nevyužitých dotací, VELKÁ ŠKODA.


 • 5. 2. 2015 1:43
  Tomáš Michálek
  Re: Dotace

  hezký večer...díky za studium dokumentace a Váš názor.....úspora max. je 5 tis. Kč u ZS a 85 tis. Kč u OÚ, tedy dohromady 90 tis ročně, počítáno při max. topení všech prostor, které reálně neprobíhá..při 6 mil investici by byla návratnost 67 let, vzhledem k nadsazeným hodnotám spotřeby to bude spíše 100 let...jasně, získali bychom i estetický vzhled budov...zpráva o stavu OÚ jasně hovoří o faktu, že nelze doporučit zateplení bez řešení přirozené ventilace objektu bez předchozí přípravy - tj. vyschnutí a sanace omítek...tuto přípravu u takto staré budovy nejde stihnout před zateplením..mrkněte na kapitolu Ukazatele ekonomické efektivnosti v EA, ekonomické zhodnocení vč. reinvestice do tepelného čerpadla- hodnocení ekonomické efektivnosti je kombinací více vstupních dat do výpočtu..klimatizace prostřednictvím tepelného čerpadla, si myslím, uvažována není a do podmínek stanovených dotací nelze zasahovat... když si představím dům, kde dosáhnu úspory ročně řádově v procentech vůči vynaložené investici a ještě zhorším jeho vnitřní prostředí a degradaci zdiva tímto stavebním zásahem, dosáhnu exteriérové estetičnosti objektu tzv. po modernu - tj. nikoliv v souladu s původním vzhledem domu, tak mi to z hlediska ekonomického a architektury nevychází dobře..pro mne je těch souvislostí více...proto je také zastupitelů 9, a mají podklady včas, a mají svůj rozum, tak jako každý z nás...zastupitelstvo obce má nejvyšší rozhodovací pravomoc, chtějí-li se vyjádřit k tomuto tématu, mají možnost tak učinit a za sebe mohu říci, že budu jedině rád..velká chyba a velká škoda jsou slova, jimž při zvážení všech úhlů pohledu nerozumím..a několikrát jsem zdůraznil, že OÚ si žádá stavební péči - zateplení, pro mne výměnou oken a vstupních otvorů + stropy (největší ztráty)..oken a dveří, která budou navržena s citem pro typ a historii budovy..všechna tato opatření vč. fasády lze realizovat do výše fin. příspěvku, který bychom vydali v případě využití dotace..ano, nebylo by čerpadlo a polystyren, ale mohly by být účinnější akumulační panely a vyschlý dům s příjemným klima uvnitř...


 • 5. 2. 2015 7:02
  cincila
  blaso

  to je takový problém , aby bylo vyvěšeno usnesení zastupitelstva? Pokud to sl. nestíhá včas ať zápis provede někdo schopnější děkuji


 • 5. 2. 2015 11:50
  Tomáš Michálek
  Re: blaso

  takový problém to není, zápis je již vypracovaný (čili o jeho provedení a zapsání nejde, to jest učiněno v termínu), avšak není ještě ověřen...maličká poznámka: zápisy jsou obsáhlé, neboť schůze jsou delší než kdy dříve (dobře, že o věcech diskutujeme), a také je zveřejňujeme ve formátu, který je bezproblémově čitelný, a také jsou zápisy podrobnější, aby lépe odrážely skutečné jednání...slečna to stíhá včas, a hovořím-li za sebe: míru schopností každého z nás hodnotím až po osobní zkušenosti, zápisy jsou svědomitě a řádně vypracovány


 • 6. 2. 2015 19:44
  Martina Maulerová
  a zase dotace

  Jdu na poštu a čtu nástěnky a ejhle, nová veřejná zakázka malého rozsahu 2.kategorie na stavební práce s názvem Snížení energet. náročnosti zdravotního střediska v Rohli. Tak to je sranda, tak odmítnutá dotace a teď žádost o novou a zrovna na tak těšce odmítnuté zdravotní středisko.A cituji, nebudu dělat přímou řeč, ... a polystyren na středisko? ten dům je nízkoenergetický už teď, když vyměníme dveře, tak to bohatě stačí. Co Vás vedlo , pane starosto, k tomu, aby byla podána žádost nová nebo to rozhodlo celé zastupitelstvo? Bylo by fajn dotaci získat, tak jak už se ostatně jednou stalo, budova by byla krásně opravená a dala by jistě lepší zvhled naší obci.


 • 8. 2. 2015 1:14
  Tomáš Michálek
  Re: a zase dotace

  hezký večer, čtete správně...dotace na ZS oddělená od společného výběrového řízení za jiných podmínek je pro obec výhodnější...dům je nízkoenergetický už teď, ano, je to tak..energetický audit to potvrzuje, ovšem příspěvek obce na zvelebení ZS je kolem 300.000 Kč (přesně uvidíme po výběrovém řízení) a zde je možné za tyto peníze zvažovat přínos estetický, nejen energetický...na celou akci vč. úřadu byl 1,85 mil, což je jedna šestina..zastupitelé byli pro, bychom se odděleně pustili pouze do ZS..čili, jednou se tak nestalo, předchozí akce měla odlišné podmínky technické i finanční...mnohokráte jsem sděloval a opět opakuji, faktorů v těchto dotačních programech je mnoho na zvážení...mějte se hezky


 • 20. 2. 2015 22:10
  Martina Maulerová
  platby za odpady

  Blíží se doba placení domovního odpadu, je fajn , že cena je stejná jako doposud a mě by zajímalo,jestli, jak jste uváděli ve svém volebním programu (pro starší občany zvýhodníme obecní poplatky)??Jinak popelnice jsou super, jen by mě ještě zajímal plán odvozu po 29.dubnu, taky každých 14 dní? Děkuji


 • 2. 3. 2015
  Tomáš Michálek
  Re: platby za odpady

  zdravím Vás...polepším se v reakci, nikoliv v reaktivitě :-)...dobrý pozorný dotaz..neuvedli jsme v časopise - občasníku, termíny po 29.4....hovořil jsem se starosty obcí, kde se odváží 1x měsíčně, někde i přes zimu, ale tam mají plyn...vidím optimální přes zimu co 14 dní, po topné sezóně 1 x měsíčně, neboť: v létě není tolik odpadků, auto jezdí do Kamenné taky 1x měsíčně a museli bychom platit plnou cenu cesty k nám (takhle si to dělíme s Kamennou), věřím, že budeme víc třídit (mimochodem chválím moc holky ve školce za ten hliník = hliník můžete donést do školky), kompost je připraven, školení bude po zastupitelstvu (někdy kolem 16.3.) a vzápětí vydáváme kompostéry, čili ti, kdož zatím organickou biomasu hážou (spíše házejí - to jen tak pro zdejší admin CZ gramatika dohled pedagogický) do popelnice, budou kompostovat..vidím kvanta plastů v kontíku u úřadu, věřím, že nebudou v lese, ale tříděny..máme zde velké rezervy, si myslím, nás je doma 7 (no někteří jsou sice malincí, ale zase mají plínky..jeden jenom už samozřejmě :-)), a v pozinkované 120 l popelnici máme za 14 polovinu...tož co Vy/vy všichni na to???? konec vysílání, hodina pokročila :-)..mějte se hezky


 • 21. 2. 2015 14:00
  M.M.
  a znova

  Některé vesnice mají třeba osvobození od poplatků pro seniory nad 90 let, pro rodiny s dětmi, které studují a jsou na internátech nebo na vysokoškolských kolejích,tak mají slevu 50% na odpady, ale musí opravdu doložit, že přes týden bydlí jinde.Tak to jen tak.


 • 21. 2. 2015 22:22
  Koala
  odpad

  A prosím...některé opožděné obce nemají popelnice vůbec...takže hurá pro Rohli :-) Osvobozené poplatky pro všechny chudší lidi (i duchem :-) ) Krásný večer :-)


 • 26. 2. 2015 18:02
  Martina Maulerová
  veřejná zakázka

  Zdravím, do 20.2.2015 měly být odevzdány nabídky na veřejnou zakázku na zateplení ZS. Zajímalo by mě, kolik firem se přihlásilo a jestli už byla nějaká firma vybrána a jestli ano, tak kdo ji vybral nebo kdo byl členem nějaké výběrové komise, co firmu vybrala. díky


 • 1. 3. 2015 23:47
  Tomáš Michálek
  Re: veřejná zakázka

  hezký večer, jsem poněkud pozapomněl na naši diskuzi zdejší....
  takže firmy na ZS zateplovací akci...
  přihlásily se 3, jedna nesplnila požadavky v mnoha bodech, chybějící dokumentace, zejména certifikáty výrobků a neodpovídající specifikace
  2 byly hodnoceny jako způsobilé, vyhrála ta, která měla nejnižší cenu, což je i zákonem stanovená podmínka mimo mimořádné výjimky...komise: starosta, místostarosta a zejména zástupce administrace, kteří zároveň připravili podklady pro hodnocení..dokumentace a projekt musí být hodnocen odborníky - tj. zejména těmi, kteří dotaci připravují a připravují i projekt, nejlépe pak porovnají splnění požadavků, na ty jsme dali při hodnocení a vzhledem k tomu, že vyhrála firma s nejnižší cenou a nebyla jediná v hodnocení, pro mne osobně bez problémů...


 • 2. 3. 2015 8:21
  Blaso
  cincila

  Chci touto cestou poděkovat vedení obce za to, že v době plesu bylo zapnuto veřejné osvětlení a poděkovat lidem, kteří světla rozsvítili a ráno zhasli. Znám je osobně a patří jim za to dík.


 • 11. 4. 2015 17:58
  Martina Maulerová
  naše vesnice

  Zdravím, všude v okolních vesnicích se uklízí, zametá,dělají se pořádky a co v Rohli+v Janoslavicích a v Nedvězí? VPP ještě nefunguje?


 • 12. 4. 2015 16:55
  Jaro je tu
  Re: naše vesnice

  Ano, máte pravdu, všude v okolí se uklízí. Jak vykoukne sluníčko, každého to táhne ven, uklízet hlavně před vlastním domem. Možná se čeká na vás, víte, co se říká: příklady táhnou. Tak s chutí do toho, půl je hotovo....Ať to máme pěkné i pod hřbitovem :) Pěkný den


 • 12. 4. 2015 21:01
  Tomáš Michálek
  Re: naše vesnice

  Hezkou neděli, příští týden to začíná, schválení z Úřadu práce dorazilo teprve ve čtvrtek...zbývá dořešit formality...pěkný večer


 • 13. 4. 2015 7:25
  Koala
  Jaro

  Krásné jarní dny!
  Pěkná a pravdivá slova se nachází v jarním Rohelském zpravodaji, připravili jste počteníčko k zamyšlení, co se slov zastupitelů týče, moc se mi líbí příspěvek Romana Koppa z Janoslavic. Kéž by si to lidé vzali k srdci :-)

  Také mě pobaví zde v diskuzi lehce vtipný ale vždy trefný komentář pana starosty.

  Příjemné, ničím neotrávené dny v Rohli, přeji :-)
  Koala


 • 13. 4. 2015 14:45
  Martina Maulerová
  naše vesnice

  Na to je stručná a jednoduchá a odpověď. Když se buduje a opravuje, tak je pravděpodobné, že je z toho "bordel".Zdá se mi, že je to normální.Ale někde se nebuduje ani neopravuje a "bordel" je tam taky.Všechno má svůj čas a budeme se snažit,ať je to hezké i pod hřbitovem.


 • 29. 4. 2015 15:23
  Blaso
  cincila

  Myslíte pane starosto, že je takový problém vyvěsit na stránkách obce informaci, že je změna termínu odvozu popelnic? Informaci někdy z února si všichni nepamatují.
  Jedná se i o další změny, nebo aktuality, stačí malá informace a budou všichni spokojeni.
  Informujte o tom i správce stránek ať se polepší.


 • 7. 5. 2015 22:14
  Martina Maulerová
  Odpady

  Dobrý večer, jaký je další rozvozový plán odpadů?? 29.4. nám to taky tak nějak ušlo.Bude to teda zase každých 14dní nebo 1x za měsíc?dík


 • 20. 5. 2015 23:42
  Tomáš Michálek
  Re: Odpady

  dobrý večer, každých 14 dní, ale to už asi víte...jak z webu tak z poštovních schránek...pracujeme na zpřehlednění www stránek, při větším množství informací se v tom občasný návštěvník ztrácí...a diskuzi už vůbec nejde najít...IT výrobce webu by měl dle instrukcí provést úpravu....ale příští rok, jednou za měsíc ten komunální binec???? že s tím zas začínám :-)...taky je nás doma víc, a 120 plechová jedna jediná, za 14 dní z poloviny plná :-)...vážně, když se všechno roztřídí....tak to jen tak, pro rozvíření diskuze veřejné, mně se zdá, že se u nás málo o kdečem hovoří :-)


 • 23. 5. 2015 20:21
  Martina Maulerová
  Re: Odpady

  A zase odpady. Mě by tedy zajímalo,proč jsou rohelské kontejnery na rozcestí a v Kamenné u ŽDB a na nich na nastříkáno BIOODPAD. Kontejnery patří Kamenné??A kam se tedy dává bioodpad v Rohli?Jo a taky mi zase chybí aspoň malinkatý letáček a nich napsány datumy se svozem odpadů,tak jak to bylo na podzim.Ne každý si to napíše do kalendáře. Datumy jsou tuším jen na stránkách obce a nikde jinde.


 • 22. 5. 2015 8:36
  Blaso
  cincila

  Postřeh
  To, že máme zaměstnané spoluobčany na VPP je v pořádku, ale nestačí jen posekat trávu je potřeba i posbírat odpadky po obci. A jestli to nevědí tak jim to p. starosto musíte říct.
  Je katastrofa se jen podívat za zastávku před zdravotním střediskem a takových míst je více.
  Dále by bylo potřeba věnovat se údržbě všech zastávek jsou tři, jelikož jsou v zoufalém stavu. A jak všichni víme lidí se na nich vystřídá hodně tak ať nemáme ostudu.


 • 23. 5. 2015 0:01
  Tomáš Michálek
  Re: cincila

  díky za postřeh...prohlédnu zastávky s nimi..pěkný víkend


 • 25. 5. 2015 19:17
  Eva Vachutková , st.
  Odpady

  Zapsat si odpady do kalendáře nám trvalo asi minutu. Nevím, proč je to pro někoho tak těžké, když je termín pravidelný.
  A ještě k odpadkům po vsi - souhlasím, ale pokud se všichni nenaučí udržovat čistotu, můžeme uklízet neustále. Přeji všem pěkný den.


 • 25. 5. 2015 20:35
  občan z Rohle
  Re: Odpady

  Těžké si to napsat určitě není,ale letáček připnutý na lednici a jen škrtat,taky není špatný.


 • 26. 5. 2015 6:59
  Blaso
  Re: Odpady

  Možná je potřeba začít u dětí ve škole, v pracovním vyučování nebo v tělocviku je vzít projít s nimi obec vysbírat odpadky a to opakovaně a snad si uvědomí, na co jsou odpadkové koše. Tím nechci říct, že i mi dospělými se najdou nepořádníci. Ale Ti už si to musí přebrat sami.


 • 26. 5. 2015 18:00
  Eva Vachutková, st.
  Re: Odpady

  Ve škole určitě tento problém řešíme, ale rozhodně není úklid odpadků v obci náplní výuky ve škole- i pracovní činnosti a tělesná výchova mají své dané osnovy a náplň, které je třeba splnit. S dětmi uklízíme např. na Den Země, soutěžíme s dětmi v recyklaci odpadů( s p.uč.Gřundělovou). Myslím, že i to pomůže. Souhlasím s tím, že děti potřebují vzor a dohled, a tím bychom měli být my dospělí.
  Pěkný den.


 • 17. 6. 2015 9:09
  xxx
  Re: Odpady

  asi málo


 • 26. 5. 2015 13:29
  Věra Chudějová
  Poděkování

  Chci touto cestou poděkovat naší kronikářce Evě Petrášové za nádhernou výstavu a prezentaci obce Rohle a okolních vesnic. A také chci poděkovat ing. Pavlu Kutálkovi za zajištění nádherně vyřezávaného stolu pro obřadní síň v Rohli. Oběma velké díky.


 • 27. 5. 2015 15:56
  Koala
  Ahoj

  Takové žabomyší války ! Odpadky a další věci by se vůbec neřešily, kdyby nebylo po nových volbách v obci tolik ublížených lidí, kteří psychicky nezvládli nového starostu. Ať se chytnou za nos ti, kteří sem píšou proto, že chtějí někoho popíchnout ...žije se v takové obci s takovým klimatem dobře a klidně? Každý ať hledá chyby nejprv na sobě a o jakoukoliv malinkou nápravu se snaží nejprv sám :-)
  Stačí, když nám slepice a kohouti běhají po dvoře, nemusí vstupovat i sem do diskuze :-)
  Krááásný klidný den.


 • 18. 6. 2015 18:04
  Martina Maulerová
  naše vesnice

  Čerstvé číslo občasníku Naše vesnice já považuji za zdařilé a nejlepší, co zatím vyšlo. Je tam vidět určitá změna. A strana 5 s odpady je úžasná. Tiskový šotek sice zařádil - 25.6.2015 jednou je to středa a pak zase čtvrtek, takže je to doopravdy čtvrtek.


 • 18. 6. 2015 22:29
  Eva Vachutková ml.
  Re: naše vesnice

  Děkujeme a jsme rádi, že se nové číslo časopisu Naše vesnice líbí.
  Další setkání s architekty, tentokrát nad územním plánem, opravdu proběhne ve ČTVRTEK 25. ČERVNA od 17 hod. v kulturním domě. Jste srdečně zváni!


 • 15. 8. 2015 19:44
  Martina Maulerová
  poděkování

  Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovníkům VVP paní Radce Suralové, Janě Tomáškové a panu Chládkovi za upravení zeleně před prodejnou COOP. Děkujeme.


 • 15. 8. 2015 19:47
  Martina Maulerová
  poděkování

  Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovníkům VPP paní Radce Suralové, Janě Tomáškové a panu Chládkovi za upravení zeleně před prodejnou COOP. Děkujeme.


 • 20. 1. 2016 7:59
  Věra Chudějová
  dotaz

  Už je to měsíc od posledního zastupitelstva konaného v Nedvězí, ale pořád není uveřejněn zápis. Proč a kdy bude zveřejněn?


 • 6. 9. 2016 17:51
  Věra Chudějová
  Re: dotaz

  Na mail OÚ jsem také zaslala info o nefungujícím osvětlení a nic. Dnes jsem urgovala telefonicky, protože osvětlení na křižovatce v Rohli u OÚ stále nesvítí.


 • 18. 8. 2016 14:13
  Věra Chudějová
  veřejné osvětlení

  Už několik dní nesvítí veřejné osvětlení na křižovatce u obecního úřadu. Kdy bude opraveno?


 • 6. 9. 2016 17:53
  Věra Chudějová
  Re: veřejné osvětlení

  Na mail OÚ jsem také zaslala info o nefungujícím osvětlení a nic. Dnes jsem urgovala telefonicky, protože osvětlení na křižovatce v Rohli u OÚ stále nesvítí.


 • 24. 8. 2016 10:51
  Manethová
  Zasedání zastupitelstva

  Dobrý den,
  kdy bude další veřejné zasedání obecního zastupitelstva? Nemohu tuto informaci nikde najít.
  Děkuji,
  Manethová


 • 9. 11. 2016 8:22
  Blanka
  Zacpálková

  Vzkaz správci webových stránek:
  podívejte se prosím na webové stránky okolních obcí či měst jak mají vypadat.Na našich nejsou aktuální informace ani foto z akcí, kterých v obci je nespočet. Pokud práci nestíháte či Vás nebaví předejte toto správcovství stránek někomu koho to bude bavit.


 • 10. 11. 2016 22:18
  Eva Kožoušková
  Re: Zacpálková

  Vážená paní Zacpálková,

  hned v úvodu mé odpovědi bych ráda vysvětlila, že správce webových stránek má za úkol jemu poskytnuté informace, články, dokumenty či fotografie pouze zpracovat a vložit na web, popřípadě upravit vzhled a strukturu.

  Za dobu, co vykonávám správce webových stránek, byly tyto rozšířeny o nové sekce (Dokumenty a doplňující informace, Veřejně prospěšné práce, Svazek obcí Bradlo, Koncepce rozvoje obce, Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí, Termíny svozu odpadů, www.jaktridit.cz, Nemocnice Šumperk – informace pro občany), dále jsem rozšířila Fotogalerii o sekce: Kulturní akce, Život na vesnici. V sekci Spolky a kluby: Klub seniorů jsou k dispozici fotografie ze setkání seniorů (poslední z října 2016).

  V Aktualitách jsou všechny informace, které jsou mi předány, nebo si sama zjistím.
  V sekci Veřejně prospěšné práce máte aktuální fotografie. V sekci Svazek obcí Bradlo jsou veškeré informace a dokumenty k dispozici také, poslední nyní z 2. 11. V Koncepci rozvoje obce se dočtete o návrzích architektů ohledně změn, které se týkají vzhledu obce v blízké budoucnosti. V sekci Zpravodaj máte k dispozici nové vydání obecního časopisu (říjen 2016).

  Jako správce webových stránek je mým úkolem zaslané fotografie a informace od všech, kteří mají zájem o prezentaci, zpracovat a dát na stránky obce, nikoli se dožadovat (mnohdy bezvýsledně) o jejich poskytnutí.

  Co se týče vzhledu a struktury webových stránek jiných obcí, je čistě subjektivním pohledem každého z nás, co se mu líbí či nelíbí. Pokud máte konkrétní návrhy, v čem by se měl vzhled veřejných stránek obce Rohle změnit, budu se těšit na Vaše podněty a aktivní spolupráci.

  S pozdravem Eva Kožoušková


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

FACEBOOK: Naše vesnice: Janoslavice, Nedvězí a Rohle 

clip_image002[3].gif

Setkání seniorů - Rohle

Setkání v místnosti vedle ordinace MUDr. Saxové proběhne 4. října od 14:30. Těšíme se na vás! 

IMG_1948 (Large).JPG[1].jpg

Naše vesnice

Své příspěvky můžete zasílat na email: nasevesnice@post.cz do pátku 10. 7. 2018

clip_image002.gif

Poplatky od 1.3.2018

 Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby se vybírají v kanceláři OÚ Rohle od 1. 3. 2018 v úřední dny – pondělí, středa – od 8,00 do 11,00 a od 12,00 do 16,00 hodin.
Nebo je možná úhrada na účet obce č. účtu 6823841/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Složenky nejsou zasílány.
Poplatek za domovní odpad je 380,- Kč za osobu, poplatek za prvního psa 80,- Kč a za každého dalšího 120,- Kč, poplatek za hřbitovní služby činí 60,- Kč.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2018.

 

Regionální potravina - odkaz

Regionální potravina

Elektronický digitální povodňový portál

http://www.edpp.cz/dpp/rohle

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš