OBEC ROHLE
Olomoucký kraj
Mapka
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

Vývoj obce

Rohle je sice uváděna v dochovaných pramenech až k roku 1356, ale protože již tehdy tvořila v rámci dubického panství přirozené středisko tzv. Zálesí a byl tu kostel, došlo k založení určitě dříve. První zmínky jsou kolem roku 1290. V držení vsi nebo jejich částí, se vystřídalo postupně mnoho majitelů. Jeden díl patřil hned od počátku k Zábřehu a druhý se dostal brzy k nedalekému hradu Brníčko. Bylo jen otázkou času, kdy dojde ke spojení pod jedním pánem, a tím se stal někdy před rokem 1447 známý rod Tunklů. Tehdy se Rohle dostala definitivně   k zábřežskému panství, u něhož pak zůstala až do roku 1848.

Již v 16. století patřila Rohle k největším vsím na Zábřežsku. Za třicetileté války byly kolem vesnice vybudovány obranné šance, takže lze předpokládat, že zdejší poddaní byli uchráněni některých vlivů války. Obec se v následujícím období do značné míry poněmčila. Po roce 1848 se obec stala součástí zábřežského soudního a politického okresu. Vzhledem k menší úrodnosti zdejší půdy se část usedlíků zabývala domáckým tkalcovstvím, z něhož se v některých případech ve 20. století vyvinuly malé tkalcovské závody. Působilo zde i několik dalších dílen a jiných živností, např. pil. Největší vliv však v té době získala továrna na drátěná pletiva v sousední obci Kamenná.

K Rohli byly v roce 1976 administrativně připojeny sousední obce Janoslavice a Nedvězí, čímž vznikl areál o rozloze 1 856 hektarů.

Janoslavice se až do roku 1904 jmenovaly Svinov. Bývalý Svinov se prvně připomíná roku 1340 u Úsova.V druhé polovině 14. století se stal samostatným statkem, který často měnil majitele, až se roku 1513 dostal natrvalo k panství Zábřeh.

Nedvězí se objevuje v písemných pramenech až r. 1385. Bylo součástí panství Brníčko, s nimiž bylo roku 1490 připojeno k Zábřehu.

V obou místních částech se podobně jako v Rohli projevil vliv továrny na drátěná pletiva v Kamenné.

K chráněným památkám v Rohli patří zejména zdejší farní kostel sv. Martina, který byl postaven v ranně empírovém slohu v letech 1802 -1803, kde kostelu patří sousoší a kříž Kalvárie (1808) a socha sv. Floriána (první třetina 19. století).

Z dalších památek je třeba upozornit na bývalý kupecký dům (čp. 6) s podloubím z první třetiny 19. století, na nedaleko stojící sochu sv. Jana Nepomuckého (1833) a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (1835) a dům čp. 65 (Auenhaus - Luční dům).

 

 

logo.jpg Registrace k odběru SMS

Sloup Nejsvětější Trojice

Setkání seniorů - Rohle

Setkání v místnosti vedle ordinace MUDr. Saxové proběhne 7. 11. 2019 od 14:30. Těšíme se na vás! 

 

 

 

Poplatky od 1.3.2019

 Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby se vybírají v kanceláři OÚ Rohle od 1. 3. 2019 v úřední dny – pondělí, středa – od 8,00 do 11,00 a od 12,00 do 16,00 hodin.
Nebo je možná úhrada na účet obce č. účtu 6823841/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Složenky nejsou zasílány.
Poplatek za domovní odpad je 380,- Kč za osobu, poplatek za prvního psa 80,- Kč a za každého dalšího 120,- Kč, poplatek za hřbitovní služby činí 60,- Kč.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2019.

 

 

 

Elektronický digitální povodňový portál

http://www.edpp.cz/dpp/rohle

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela