Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výzva DČOV - Janoslavice a Nedvězí

Výzva DČOV - Janoslavice a NedvězíDomovní čistírny odpadních vod - Výzva pro občany v místních částech Janoslavice a Nedvězí: 

Obec Rohle připravuje individuální dotační pobídku pro zřízení domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Předpokládaná výše dotace ze strany obce bude činit minimálně 70 % na projektovou přípravu a 70 % na dodávku čistírny odpadních vod. Konkrétní výše dotace a podrobná pravidla pro její přidělení budou specifikována na základě zájmu z řad občanů. Proto vyzýváme občany obce, kteří by o dotaci měli zájem, aby se přihlásili přes přiložený formulář. 

První fází této přípravy je zjištění zájmu občanů. Během roku 2024 by tak, dle projeveného zájmu, obešel projektant každou nemovitost v Janoslavicích i v Nedvězí a zodpověděl dotazy. Po konzultaci s majitelem nemovitosti by byl navržen nejvhodnější typ domovní čistírny odpadních vod. Předpokladem je, že v roce 2024 by mohly být zhotoveny projekty, které budou společně podány k vyjádření příslušným úřadům. V roce 2025 by tak bylo přistoupeno k samotnému osazení a zapojení těchto domovních čistíren. Obec Rohle tak přistupuje k vyhotovení společných projektů a zajištění dotace pro své občany tam, kde není možné z finančních důvodů zbudovat kanalizaci.

Komu je určena dotace: Pro objekty rodinných domů, které jsou, rozestavěné anebo v povolovacím režimu stavebního úřadu. Dále pro objekty rekreační, které jsou stávající a na tomto čísle jsou hlášeni občané k trvalému pobytu. Týká se těchto objektů katastrálních území obce: Janoslavice a Nedvězí. Žadatelem bude oprávněný stavebník, tedy vlastník takového objektu dle výpisu z listu vlastnictví katastrálního úřadu. 

Termíny přihlášky: Termín přihlášení je možný do 22. ledna 2024 a není možné akceptovat zájemce s pozdějším podáním. Upozorňujeme na skutečnost, že na získání dotace není právní nárok, přesto je cílem obce uspokojit co největší okruh zájemců. Formuláře je nutné doručit na Obecní úřad v Rohli.

Eva Petrášová, starostka obce, e-mail: starostka@obecrohle.cz 

Více informací v přiloženém formuláři: DČOV_Výzva pro občany.pdf