Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace pro náhradní autobusové nádraží Šumperk

Podklady pro cestující ve vztahu k provozu náhradního autobusového nádraží v Šumperku - od 13. ledna 2020 bude zahájena výstavba prostor nového autobusového terminálu v Šumperku. V této souvislosti dojde k přestěhování provozu autobusového nádraží do lokality ul. Fialova a Jeremenkova, na období do listopadu 2020.

Vážení cestující.pdf

Rozdělení stanovišť.pdf

Schéma pro cestující.pdf

Informace linky MHD.pdf

Informace pro bezpečný pohyb chodců na ploše NAN.pdf


Publikováno 30. 12. 2019 19:11

Veterinární správa spustila databázi ztracených a nalezených psů

Státní veterinární správa spustila na svých webových stránkách novou aplikaci "Databáze ztracených a nalezených psů". Aplikace umožňuje občanům, útulkům i městské policii na jednom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa. 

Systém má dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022. Vložení informace o ztrátě či nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky "Přidat psa". Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález, dále plemeno psa nebo jeho stručný popis, číslo čipu nebo tetování a případné další informace formou poznámky. Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce. Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem. Potvrzené oznámení o ztrátě či nálezu psa bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží na dalších 10 dnů. Evidence ztracených a nalezených psů v databázi Státní veterinární správy je dobrovolná a nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci. 

Odkaz na databázi:https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/


Publikováno 18. 3. 2020 9:51

Postup při napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci

Vážení spoluobčané, 

níže naleznete informace týkající se postupu při napojení na splaškovou kanalizaci. 

Postup při napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.pdf

 

 

 

Co do kanalizace nepatří


Publikováno 30. 4. 2020 8:49

Stočné 2020 - kanalizace

Svazek obcí Bradlo informuje: Poplatek za stočné pro rok 2020 se hradí v době od 15. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

Poplatek za stočné za 2. pololetí roku 2020 činí 750,- Kč na osobu. 

Poplatek je možné uhradit na účet Svazku obcí Bradlo, číslo účtu: 115-415200207/0100. Jako variabilní symbol pro obec Rohli uveďte: 200 + číslo domu. Do poznámky pro příjemce uveďte jména osob, za které je poplatek zaplacen. 

Poplatek je také možno uhradit jednorázově nebo ve dvou čtvrtletních splátkách. Pro občany Rohle, kteří poplatek stočného budou hradit v hotovosti, bude každou první středu v měsíci v době od 9.00 do 14.00 hodin, vybírat poplatky na Obecním úřadě v Rohli - v náhradních prostorách zdravotního střediska čp. 55, I. patro, paní účetní Svazku Bc. Ivana Musilová. 

Kontakt: info@svazekbradlo.cz, ucetni@svazekbradlo.cz, tel. 607 578 986

stočné-info-občané.pdf

 


Publikováno 15. 6. 2020 8:55

Cvičení pro ženy od 9. 9. 2020

Od 9. 9. 2020 a dále každou středu vždy od 18.00 do 19.00 hod., zveme ženy a dívky k pravidelným lekcím cvičení v tělocvičně kulturního domu v Rohli. 

Cvičení povede fitness trenérka Mgr. L. Groharová. 

0785836E-A41A-45F5-94A0-3CF54C89A487.jpeg

 


Publikováno 28. 8. 2020 6:53

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 24. 10. 2020

V sobotu 24. října 2020 proběhne v obci svoz nebezpečného a objemného odpadu. 

Nedvězí, u hostince: 8.00 - 8.30 hod. Rohle, u zdravotního střediska: 8.45 - 9.45 hod. Janoslavice, u kontejneru na bioodpad: 10.00 - 10.30 hod.

Druhy přebíraných odpadů a další informace viz níže v souboru pdf.

Svoz nebezpečného odpadu 2020.pdf


Publikováno 11. 9. 2020 6:46

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ Distribuce, a. s., ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf


Publikováno včera v 7:45