Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > KORONAVIRUS - INFORMACE

KORONAVIRUS - INFORMACE

covid-19.png

Vážení spoluobčané,

v tomto odkazu Vás budeme souhrnně informovat o vývoji epidemiologické situace koronavirové infekce COVID-19. 

Pro získání aktuálních informací týkajících se nejen naší obce, doporučujeme zaregistrování se na "SMS info kanálu obce". 

 

14. 4. 2020

Časový harmonogram vlády ČR k uvolňování opatření ve školách a školských zařízení, podnikatelských i dalších činností https://bit.ly/2K79vuG

92828129_10157540039696137_1474682149272551424_o.jpg

14. 4. 2020

Opatření při přepravě cestujících: Od úterý 14. 4. 2020 je znovu možné do autobusů Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nastupovat i předními dveřmi a kupovat si jízdní doklady u řidiče. Pro zajištění vzájemné ochrany zdraví je doporučeno: Při nástupu do vozidla mít zakrytý nos i ústa rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jiným vhodným prostředkem a to po celou dobu jízdy. Nastupovat do autobusu (vlaku) s 2 metrovými rozestupy. K placení využívat bezkontaktní kartu, nebo mít přichystaný přesný obnos za jízdné tak, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu. Mít časový kupón přiřazen k platební kartě či mobilní aplikaci MobilOK (tímto nedochází k přímému kontaktu mezi řidičem a cestujícím). V prostorách řidiče se zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. Pokud to kapacita vozidla umožňuje, dodržovat rezestupy i během přepravy. http://www.kidsok.cz/

25. 3. 2020

Krajská hygienická stanice doporučuje všem občanům: Veďte si záznamy o pohybu na veřejnosti pro svou potřebu. Záznamy by měly obsahovat váš pohyb na veřejných místech, zejména to, abyste si zapisovali veškerá setkání s ostatními osobami.

25. 3. 2020

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení". 

https://www.hzscr.cz/

24. 3. 2020

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna. Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6.00 hod ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Schválena byla také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech v počtu dvou osob. Nadále se omezení pohybu nevztahuje na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

23. 3. 2020

Ve dnech 21. 3. - 23. 3. 2020 zajistil a roznesl Obecní úřad v Rohli ručně ušité roušky seniorům 65+ v Rohli, Janoslavicích a Nedvězí. Děkujeme všem ochotným ženám za ušité a darované roušky. 

23. 3. 2020

Krizový štáb Olomouckého kraje doporučuje: Postup k provedení rychlotestu na COVID-19: Pacienti s klinickými příznaky kontaktují svého ošetřujícího lékaře. Pokud ošetřující lékař rozhodne o provedení rychlotestu, vystaví ošetřující lékař pacientovi žádanku typu K, pokud možno distančně (zasláním ofocené / naskenované žádanky na mobil nebo mailovou adresu pacienta), případně v papírové podobě. Pacient s žádankou typu K může odjet po své vlastní ose do jednoho z míst určených k odběru, kde je mu proveden rychlotest z krve. Pacient se na odběrové místo dostaví sám nebo v doprovodu maximálně jedné osoby. Ať je výsledek testování jakýkoliv, testovaná osoba poté zůstává 14 dní v karanténě, kam ji odešle praktický lékař a zajistí k tomu nezbytnou administrativu. V případě, že není možné, aby se pacient dostavil na odběrové místo samostatně, ošetřující lékař vyžádá výjezd mobilní odběrové skupiny, cestou Operačního střediska Zdravotnické záchranné služby. Seznam odběrových míst Olomouckého kraje je uveden na www.krajpomaha.cz

20. 3. 2020

Vláda na svém jednání dne 19. 3. 2020 přijala další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Od 20. 3. 2020 došlo ke změně vyhrazeného času pro seniory nad 65 let a ZTP s doprovodem k nakupování v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, a to na 7.00 až 9.00 hodin. Vláda také mimo jiné schválila návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného. Opět se zpřísnili podmínky pro přeshraniční pracovníky. Od soboty 21. 3. 2020 pendleři budou muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka.

20. 3. 2020

Charita Zábřeh, Žižkova 1 poskytuje mimořádnou službu - nákupy seniorům a jsou připraveni pomoci lidem v karanténě či izolaci. Charita si svépomocí vyrábí roušky - roušky nabízí institucím a veřejnosti zdarma. Více o zacházení s rouškami: 

https://covid.charitazabreh.cz

19. 3. 2020

Česká pošta žádá veřejnost, aby přepážku pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje. Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzýváme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Česká pošta od 19. 3. 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoliv zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. 

19. 3. 2020

Oficiální zdroj informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji: 

https://www.krajpomaha.cz/ Stránky zřídil Krajský úřad Olomouckého kraje a jsou průběžně aktualizovány.

18. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje od 19. 3. 2020 přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10 do 12 hod. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny.

18. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje od 19. 3. 2020 všem osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály, apod., které brání šíření kapének.

18. 3. 2020

V návaznosti na aktuální usnesení Vlády ČR č. 240 ze dne 16. 3. 2020, kde se omezuje pohyb seniorů v místech s vyšší koncentrací lidí, nabízí Charita Zábřeh tyto doplňkové služby: pomoc při zvládání základních životních potřeb seniorům, včetně nákupů potravin a léků.

Služba je pro osamělé seniory. Více na webu: https://covid.charitazabreh.cz/

V případě pomoci seniorům (nákup, léky) v Rohli, Janoslavicích a Nedvězí, kontaktujte starostku obce na tel. čísle: 775 877 465

18. 3. 2020

Aktuální situace v doručování zásilek: Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musíte vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme, aby klienti používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem. Balíky budou doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby "Komplexní doručení" a "Odvoz spotřebiče". Děkujeme za pochopení Vaše Česká pošta.

18. 3. 2020

Krizový štáb stomatologů informuje: Tento týden se bude zajišťovat pohotovost od 8.00 do 11.30 hod. Za Šumpersko: středa 18. 3. MUDr. František Hošek, Langerova 3181/23, Šumperk, tel. 773 800 900, čtvrtek 19. 3. a pátek 20. 3. MDDr. Jiří Valenta, Langerova 3140/25, Šumperk, tel. 735 533 633. Za Mohelnicko: středa až pátek 18. - 20. 3. MDDr. Zdeněk Ambrož ml., Nádražní 35, Mohelnice, tel. 732 662 230. Za Zábřežsko: středa až pátek 18. - 20. 3. MUDr. Václav Svoboda, Sušilova 10, Zábřeh na Moravě, tel. 583 415 673. V době od 8.00 do 11.30 hod budou ošetřeni pouze pacienti s akutní bolestí, ale je nutno se hlásit telefonicky od 7.00 - 8.00 hod na uvedených telefonech a budete objednáni a ošetřeni v příslušnou hodinu.

18. 3. 2020

Od 18. 3. 2020 od 12 hod. do odvolání, vchází účinnost Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje. Tento zákaz je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.

17. 3. 2020

Otevírací doba POŠTY v Rohli zůstává zachována. Při vstupu do prostoru pošty žádáme o dodržení nařízení krizového opatření Vlády ČR.

17. 3. 2020

Upozorňujeme občany, že obchod Jednota Rohle bude od středy 18. 3. 2020 otevřen pondělí až pátek v době od 7.00 do 16.00 hod. Sobotní otevírací doba zůstává zachována 7.00 - 10.30 hod. Prodejna prosí o dodržení pravidla vstupu 5 zákazníků. Žádáme zákazníky, kteří vstupují do prostoru prodejny, aby měli na obličeji roušku nebo šátek.

17. 3. 2020

Apelujeme na občany na dodržování omezeného pohybu na nezbytné minimum a nošení roušek! Z důvodu jejich nedostupnosti je možné jako náhradu použít šátek atd. Žádáme, aby na nákup a poštu chodil pouze 1 člen rodiny. Prosíme, zvažte každý vstup do veřejného prostoru.

17. 3. 2020

Pro veřejnost je v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2 je zřízena informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje v Olomouci - tel. 585 719 719 s provozem od 9.00 hod do 19.00 hod. Denně do odvolání.

17. 3. 2020

V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2 Vás prosíme o sledování webových stránek www.idsok.cz , kde se průběžně vyvěšují informace týkající se dopravní obslužnosti veřejné linkové dopravy. Aktuálně je z pohledu dopravní obslužnosti kritická oblast Litovelsko a Uničovsko.

16. 3. 2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Rohle a Obec Rohle oznamují uzavření Mateřské školy a školní stravovny v Rohli s platností od 17. 3. 2020 až do odvolání. 

16. 3. 2020

Nemocnice Šumperk zavádí další mimořádná opatření. Do areálu nemocnice se lidé dostanou pouze hlavním vjezdem. Zdravotníci při vstupu do nemocnice každému změří tělesnou teplotu a budou vést záznam o tom, kdo do nemocnice vstupuje a za jakým účelem. V nemocnici zároveň až do odvolání platí zákaz návštěv. 

16. 3. 2020

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice v Olomouci jsou uzavřeny od 16. 3. 2020, 03.00 hod. tyto města a obce: Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka. Lidé s trvalým pobytem v tomto katastrálním území nemohou města a obce opustit. Není nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo hasičů. 

16.3. 2020

Infolinka Státního zdravotního ústavu je v provozu nonstop: 724 810 106 nebo 725 191 367. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo nový web: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

16. 3. 2020

Z důvodu nařízení karantény a ochrany zdraví občanů, oznamuje Obecní úřad v Rohli v době od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 uzavření pro veřejnost. Telefonní kontakt na OÚ v Rohli: 583 254 025, 775 877 465 - starostka obce. E-mail: starostka@obecrohle.cz, podatelna@obecrohle.cz 

16. 3. 2020

Krizové opatření k omezení pohybu osob Vláda ČR zakázala od dnešní půlnoci volný pohyb osob, mimo cest do zaměstnání, zajištění nákupu potravin nebo léků, cest k lékaři, nezbytných cest za rodinou či cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Zejména v obchodech a lékárnách má být odstup mezi lidmi 2 metry. 

!!! Žádáme veřejnost, aby respektovala toto krizové opatření !!! Mezilidský kontakt by měl být omezen na minimum, stáje je nejdůležitější zachovat klid a selský rozum. Děkujeme za maximální ohleduplnost a dodržování opatření, která jsou rozhodně na místě. 

15. 3. 2020

Ordinace MUDr. A. Kutálka v Rohli žádá své registrované pacienty, aby si od 16. 3. 2020 nechodili pro chybějící, chronicky užívané léky (např. vysoký krevní tlak, cukrovka apod.), ale objednávali si na tel. čísle 776 707 188 nebo 583 254 026. Ordinace žádá pacienty, kteří mají příznaky akutního nachlazení - vysoká teplota, suchý kašel, bolesti kloubů apod.), případně se vrátili z nákazových zemí, aby MUDr. A Kutálka kontaktovali na výše uvedených tel. číslech. Rozhodně nechoďte do čekárny, abyste nenakazili zdravé pacienty. Zachovávejte zásady hygieny - opakovaně si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční gely na ruce, kýchejte do rukávu nebo papírových kapesníků.

10. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání je pro žáky uzavřena Základní škola v Rohli. Aktuální informace sledujte na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy v Rohli: www.zsrohle.cz,

kontakt na ředitele školy Mgr. Pavla Knébla: 731 657 888, e-mail: skola@zsrohle.cz