Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Svazek obcí BRADLO

Svazek obcí BRADLO

Adresa: Kamenná 2, 789 74  Rohle

Elektronická adresa :  info@svazekbradlo.cz

ID datové schránky: 7hiqvu3

IČ : 03967671
DIČ : CZ03967671

Veškeré zákonem stanovené dokumenty jsou zveřejňovány v elektronické podobě na stránkách: https://www.svazekbradlo.cz 

Jedná se o: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Schváleny střednědobý výhled rozpočtu, Návrh rozpočtu, Schválený rozpočet, Pravidla rozpočtového provizoria, Schválené rozpočtové opatření, Návrh závěrečného účtu, Schválený závěrečný účet a jiné. 

Na adrese Kamenná 2, 789 74 Rohle, kde se nachází kancelář Svazku obcí Bradlo, lze po předchozí domluvě nahlédnout do listinné podoby těchto dokumentů. 

Složení valné hromady Svazku obcí BRADLO 

  • Předseda :  Jakub Nimmrichter  -  starosta obce Kamenná
  • Místopředseda : Eva Petrášová  -  starostka obce Rohle

Členové valné hromady Svazku obcí BRADLO 

Obec Kamenná

  • Jan Slavík

Obec Rohle

  • Mgr. Pavel Knébl

Členové kontrolní komise Svazku obcí BRADLO 

  • Ing. Tereza Tichá - předseda kontrolní komise
  • Ing. Miroslav Sitta
  • MUDr. Antonín Kutálek

https://www.svazekbradlo.cz

Dokumenty

Závěrečný účet DSO Bradlo za rok 2016 - úvodní list.jpg

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Bradlo za rok 2016.pdf

příloha závěrečného účtu DSO Bradlo2016.pdf

Výkaz zisk a ztráta1216Bradlo.pdf

Příloha1216Bradlo.pdf

 Návrh rozpočtu Svazku obcí BRADLO pro rok 2015

Pozvánka na Valnou hromadu

Smlouva o vytvoření svazku obcí Bradlo

Stanovy svazku

Zápis do rejstříku svazků +IČ

Zápis usnesení č.1 z Valné hromady SOB

Návrh rozpočtu na rok 2016

Pozvánka 2.VH

Zápis usnesení valné hromady č.2-2016

Závěrečný účet Svazku obcí Bradlo za rok 2015

Pozvánka na 3. jednání VH

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

příloha Bradlo

rozvaha: Bilance

Výkaz zisku a ztráty

Zápis usnesení VH č. 3

Pozvánka na 4. jednání VH

Zápis usnesení VH č.4

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Pozvánka na 5. jednání VH

Pozvánka na 5. jednání VH

Zápis usnesení VH č.5

Rozpočet 2017

Rozpočtové provizorium

Pozvánka na 6. jednání VH

Zápis usnesení VH č. 6

Střednědobý rozpočtový výhled SO Bradlo pro roky 2018-2019

Příloha Bradlo 2016

Příloha závěrečného účtu

Výkaz zisk/ztráta

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Bradlo za rok 2016

Závěrečný účet DSO Bradlo za rok 2016

Pozvánka na 7. jednání VH

Zápis usnesení VH č. 7

 Pozvánka na 8. jednání VH

Zápis usnesení VH č. 8

Pozvánka na 9. jednání VH

Zápis usnesení 9. jednání VH

Výkaz plnění rozpočtu k 31. 12. 2017

Návrh rozpočtu DSO Bradlo 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Závěrečný účet 2017

Pozvánka na 10. jednání VH

Zápis usnesení č. 10

Pozvánka na 11. jednání VH

Zápis usnesení č. 11

Rozpočtová změna

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Pozvánka na 11. jednání VH

Zápis usnesení č. 12