Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace pro náhradní autobusové nádraží Šumperk

Podklady pro cestující ve vztahu k provozu náhradního autobusového nádraží v Šumperku - od 13. ledna 2020 bude zahájena výstavba prostor nového autobusového terminálu v Šumperku. V této souvislosti dojde k přestěhování provozu autobusového nádraží do lokality ul. Fialova a Jeremenkova, na období do listopadu 2020.

Vážení cestující.pdf

Rozdělení stanovišť.pdf

Schéma pro cestující.pdf

Informace linky MHD.pdf

Informace pro bezpečný pohyb chodců na ploše NAN.pdf


Publikováno 30. 12. 2019 19:11

Veterinární správa spustila databázi ztracených a nalezených psů

Státní veterinární správa spustila na svých webových stránkách novou aplikaci "Databáze ztracených a nalezených psů". Aplikace umožňuje občanům, útulkům i městské policii na jednom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa. 

Systém má dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022. Vložení informace o ztrátě či nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky "Přidat psa". Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález, dále plemeno psa nebo jeho stručný popis, číslo čipu nebo tetování a případné další informace formou poznámky. Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce. Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem. Potvrzené oznámení o ztrátě či nálezu psa bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží na dalších 10 dnů. Evidence ztracených a nalezených psů v databázi Státní veterinární správy je dobrovolná a nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci. 

Odkaz na databázi:https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/


Publikováno 18. 3. 2020 9:51

Postup při napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci

Vážení spoluobčané, 

níže naleznete informace týkající se postupu při napojení na splaškovou kanalizaci. 

Postup při napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.pdf

 

 

 

Co do kanalizace nepatří


Publikováno 30. 4. 2020 8:49

Stočné 2020 - kanalizace

Svazek obcí Bradlo informuje: Poplatek za stočné pro rok 2020 se hradí v době od 15. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

Poplatek za stočné za 2. pololetí roku 2020 činí 750,- Kč na osobu. 

Poplatek je možné uhradit na účet Svazku obcí Bradlo, číslo účtu: 115-415200207/0100. Jako variabilní symbol pro obec Rohli uveďte: 200 + číslo domu. Do poznámky pro příjemce uveďte jména osob, za které je poplatek zaplacen. 

Poplatek je také možno uhradit jednorázově nebo ve dvou čtvrtletních splátkách. Pro občany Rohle, kteří poplatek stočného budou hradit v hotovosti, bude každou první středu v měsíci v době od 9.00 do 11.00 hodin, vybírat poplatky na Obecním úřadě v Rohli - v náhradních prostorách zdravotního střediska čp. 55, I. patro, paní účetní Svazku Bc. Ivana Musilová. 

Kontakt: info@svazekbradlo.cz, ucetni@svazekbradlo.cz, tel. 607 578 986

stočné-info-občané.pdf

 


Publikováno 15. 6. 2020 8:55

Cvičení pro ženy od 9. 9. 2020

Od 9. 9. 2020 a dále každou středu vždy od 18.00 do 19.00 hod., zveme ženy a dívky k pravidelným lekcím cvičení v tělocvičně kulturního domu v Rohli. 

Cvičení povede fitness trenérka Mgr. L. Groharová. 

Cvičení do odvolání zrušeno dle usnesení vlády ČR!

0785836E-A41A-45F5-94A0-3CF54C89A487.jpeg

 


Publikováno 28. 8. 2020 6:53

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ Distribuce, a. s., ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf


Publikováno 22. 9. 2020 7:45

Změna doby pro výběr stočného v Rohli - od října 2020

Svazek obcí Bradlo informuje o změně doby pro výběr stočného v Rohli od října 2020. 

Vybírání poplatku za stočné pro rok 2020 je možno v hotovosti zaplatit na Obecním úřadě v Rohli, v době od 9.00 do 11. hodin,

každou první středu v měsíci. 


Publikováno 5. 10. 2020 10:04

Omezení provozní doby obecního úřadu

V návaznosti na vládní usnesení č. 994 ze dne 8. října 2020 dochází k omezení úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin.

Provozní doba Obecního úřadu v Rohli od 12. 10. 2020 do odvolání:

 
DEN HODINY
Pondělí 08:00 - 13:00  
Středa 08:00 - 13:00   

 

Žádáme občany, aby zvážili nezbytnost osobního vyřizování svých záležitostí a pokud je to možné, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonní kontakt. Úřad lze kontaktovat: starostka@obecrohle.cz, podatelna@obecrohle.cz nebo tel. 583 254 025, 775 877 465

Děkujeme Vám, že respektujete nastavená opatření, díky kterým bude především chráněno Vaše zdraví a nebude ochromen chod úřadu.

 

 


Publikováno 9. 10. 2020 20:03

Revize kotlů, kontroly a čištění komínů

Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů, 

bude v naší obci provádět revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů. 

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve středu 25. 11. 2020. 

  • cena za kontrolu a čištění komínu: 350,- Kč
  • cena za revizi kotle na tuhá paliva: 800,- Kč 

Zájemci se mohou objednat telefonicky: 608 748 989

Více informací v příloze: 

LETÁK.pdf 


Publikováno 12. 11. 2020 7:48

Zrušení akce Rozsvícení vánočního stromu

Vážení spoluobčané, 

informujeme vás o zrušení tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu v Rohli, která se měla konat v pátek 27. 11. 2020. Důvodem tohoto zrušení je prodloužení nouzového stavu a omezující opatření zabraňující scházení se většího počtu osob. 

Na počátku adventu a k atmosféře blížících se Vánoc, bude strom rozsvícen ve večerních hodinách dne 27. 11. 2020. 

Letos poprvé, bude vánoční strom svítit u budovy základní školy. Těšit se můžete z nové světelné výzdoby. 

Přejeme Vám i Vašim blízkým klidné adventní dny, příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

 


Publikováno 20. 11. 2020 17:49