Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Setkání na téma "Osoby pečující o blízkého" 26.2.2024

Centrum pro podporu pečujících osob - Charita Zábřeh Vás zve na informační setkání pro osoby pečující o blízkého,

v pondělí 26. února 2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohle v 16.00 hodin. 

Více informací v pozvánce: Setkání_Charita_Zábřeh.pdf


Publikováno 13. 2. 2024 18:21

Výstava fotografií a kronik v Janoslavicích

Obec Rohle Vás zve na výstavu fotografií, školních a obecních kronik, u příležitosti výročí 120 let od změny názvu obce Svinov - Janoslavice (1904 - 2024).

 

Pozvánka_výstava_Janoslavice.jpg


Publikováno 13. 2. 2024 18:15

Konkursní řízení ZŠ a MŠ Zvole

Obec Zvole se sídlem Zvole 123, 789 01 Zábřeh, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zvole, okres Šumperk, příspěvkové organizace, se sídlem Zvole 119, 789 01 Zábřeh. 

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2024. Termín podání přihlášek: 18. 3. 2024 do 15.00 hodin.

Více informací v příloze: 

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele - ředitelky.pdf


Publikováno 7. 2. 2024 12:42

Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby 2024

Místní poplatky 2024: Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby se budou vybírat v kanceláři Obecního úřadu Rohle od 1. 3. 2024, v úřední dny pondělí a středa, od 8 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin. Nebo je možná úhrada na účet obce, číslo účtu: 6823841/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Složenky nejsou zasílány. 

Poplatek za domovní odpad je 550,- Kč za osobu / rekreační objekt, poplatek za prvního psa 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč, poplatek za hřbitovní služby činí 60,- Kč. 

Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2024. 

Termíny svozu odpadu na rok 2024: Svoz odpadu 2024.pdf


Publikováno 18. 1. 2023 15:13

Výzva DČOV - Janoslavice a Nedvězí

Domovní čistírny odpadních vod - Výzva pro občany v místních částech Janoslavice a Nedvězí: 

Obec Rohle připravuje individuální dotační pobídku pro zřízení domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Předpokládaná výše dotace ze strany obce bude činit minimálně 70 % na projektovou přípravu a 70 % na dodávku čistírny odpadních vod. Konkrétní výše dotace a podrobná pravidla pro její přidělení budou specifikována na základě zájmu z řad občanů. Proto vyzýváme občany obce, kteří by o dotaci měli zájem, aby se přihlásili přes přiložený formulář. 

První fází této přípravy je zjištění zájmu občanů. Během roku 2024 by tak, dle projeveného zájmu, obešel projektant každou nemovitost v Janoslavicích i v Nedvězí a zodpověděl dotazy. Po konzultaci s majitelem nemovitosti by byl navržen nejvhodnější typ domovní čistírny odpadních vod. Předpokladem je, že v roce 2024 by mohly být zhotoveny projekty, které budou společně podány k vyjádření příslušným úřadům. V roce 2025 by tak bylo přistoupeno k samotnému osazení a zapojení těchto domovních čistíren. Obec Rohle tak přistupuje k vyhotovení společných projektů a zajištění dotace pro své občany tam, kde není možné z finančních důvodů zbudovat kanalizaci.

Komu je určena dotace: Pro objekty rodinných domů, které jsou, rozestavěné anebo v povolovacím režimu stavebního úřadu. Dále pro objekty rekreační, které jsou stávající a na tomto čísle jsou hlášeni občané k trvalému pobytu. Týká se těchto objektů katastrálních území obce: Janoslavice a Nedvězí. Žadatelem bude oprávněný stavebník, tedy vlastník takového objektu dle výpisu z listu vlastnictví katastrálního úřadu. 

Termíny přihlášky: Termín přihlášení je možný do 22. ledna 2024 a není možné akceptovat zájemce s pozdějším podáním. Upozorňujeme na skutečnost, že na získání dotace není právní nárok, přesto je cílem obce uspokojit co největší okruh zájemců. Formuláře je nutné doručit na Obecní úřad v Rohli.

Eva Petrášová, starostka obce, e-mail: starostka@obecrohle.cz 

Více informací v přiloženém formuláři: DČOV_Výzva pro občany.pdf


Publikováno 22. 12. 2023 16:14

Svazek obcí Bradlo - Stočné 2024

Svazek obcí Bradlo se sídlem Kamenná 2, 789 74 Rohle, jako vlastník a provozovatel kanalizačního řádu a čistírny odpadních vod v obci Rohle a v obci Kamenná, informuje o ceně stočného pro rok 2024 za osobu nebo za rekreační objekt. Poplatek za stočné pro rok 2024 činí 1700,- Kč / osoba / rekreační objekt / podnikatel s provozovnou v obci.

Více informací v příloze: Ceník stočného pro rok 2024.pdf


Publikováno 18. 1. 2023 15:02

Kniha Historie obce Janoslavice

Na Obecním úřadě v Rohli je v prodeji nová kniha "Historie obce Janoslavice" od autora Luboše Berky.

Kniha má 136 stran, kromě textu obsahuje barevné i černobílé fotografie.

Cena knihy: 250,- Kč. 

Kniha_Janoslavice.jpg


Publikováno 26. 11. 2023 16:14

Místní knihovna Rohle - změna výpůjční doby 1.11.2023-31.3.2024

Místní knihovna Rohle informuje o změně výpůjční doby: od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024 knihovna otevřena: 13.00 - 16.00 hodin.


Publikováno 30. 10. 2023 7:57

Novější 1