Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > KANALIZACE - INFORMACE

KANALIZACE

Vážení spoluobčané, 

v současné době probíhá v obci Rohle projekt výstavby kanalizace a ČOV. Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v délce 10 119 m (obec Rohle a obec Kamenná). Datum zahájení realizace je 26. 9. 2018 a ukončení je 31. 5. 2021. 

V tomto odkazu vás budeme aktuálně informovat o probíhajících výkopových pracích. Zároveň prosíme občany o shovívavost a ohleduplnost při užívání pozemní komunikace a o omezenému přístupu k vašim pozemkům. 

Velmi děkujeme za pochopení a spolupráci.  

Postup při napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.pdf

stočné-info-občané.pdf

Termíny plateb stočného 2020.pdf

 

Svazek obcí Bradlo upozorňuje občany o zákazu přečerpávat obsah starých naplněných jímek a septiků do nové kanalizace! Následkem je likvidace bakterií, které nejsou schopné staré fekálie vyčistit. Po připojení na veřejnou kanalizaci doporučujeme uschovat doklad o vývozu obsahu jímky či septiku. Ještě se nezapočalo s čištěním a v komoře u čistírny odpadních vod jsou přečerpané staré fekálie. 

Majitele nemovitosti, který si na Obecním úřadě v Rohli nahlásil provedení výkopových prací s vybudováním soukromých přípojek nabízenými firmami - p. Hajtmarem nebo p. Maulerem, budou zástupci těchto firem postupně kontaktovat. Vzájemně se domluvíte na postupu a termínu prací.

 

Co do kanalizace nepatří